Khi cung cấp những thông tin cá nhân của Quý khách hàng cho chúng tôi bao gồm Tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ để mua hàng trên website https://fafmart.com là Quý khách hàng đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng những thông tin này để liên hệ với Quý khách hàng trong việc tư vấn, chốt đơn hàng và vận chuyển đơn hàng đến với người mua.

Việc sử dụng và không được sử dụng thông tin của khách hàng từ FAF Mart

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng những thông tin của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Gởi xác nhận đơn hàng.
 • Gọi điện thoại tư vấn sản phẩm.
 • Chuyển đơn hàng đến người mua.
 • Xác nhận để đổi trả đơn hàng(nếu có).
 • Gởi thông tin sản phẩm mới cho Quý khách hàng.
 • Gởi những thông tin khuyến mãi tới cho Quý khách hàng.
 • Gởi lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới đến Quý khách hàng.

Chúng tôi tuyệt đối KHÔNG sử dụng thông tin của khách hàng cho những mục đích sau:

 • Bán hoặc cho lại một bên thứ ba.
 • Khai thác thông tin Quý khách hàng cho mục đích khác không nằm trong những sản phẩm đang cung cấp bởi hệ thống FAF Mart.
 • Lợi dụng thông tin của Quý khách hàng để làm những việc ảnh hưởng đến uy tín của Quý khách hàng.
 • Sử dụng các thông tin của Quý khách hàng cho các mục đích chính trị khác.

Phạm vi sử dụng thông tin Quý khách hàng: Thông tin của Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi chỉ được sử dụng trên phạm vi lãnh thổ của Việt Nam.

Cam kết của FAF Mart

Thông tin khách hàng là một tài sản của chúng tôi và quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi cam kết không một cá nhân nào của FAF Mart  được phép sử dụng hoặc cung cấp cho một bên thứ 3 sử dụng với bất cứ mục đích gì.

Những thành viên khi đã gia nhập FAF Mart phải tuân thủ những qui định này của chúng tôi.

Mọi thắc mắc, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau.

thông tin liên hệ

============================================================